به زودی بخش مکان نمایی فعال خواهد شد.
شرکت معدنی خوبسنگان در سال 1377 تاسیس گردید این شرکت شامل 6 معدن می باشد که با بکارگیری تکنولوژی روز دنیا و سعی در استخراج و تولید سنگ و فراوری آن و فعالیت در سطح داخلی و بین المللی به این صنعت و نیز اشتغالزایی درون کشور ، کمک شایانی می نماید.