*عدالت (تجهیزات معدنی)

به زودی بخش مکان نمایی فعال خواهد شد.
شرکت تجهیزات معدنی عدالت تولید کننده سیم بر، راسول، جک،پاکت، کمپرسور، ژنراتور برق ،تابلو برق و سایر لوزام مصرفی معدن