اینجانب حجت شاهسونی کارشناس زمین شناسی آماده همکاری در هر گونه فعالیت معدنی را دارا میباشم.


موضوع نیازمندی‌ها: آماده به کار.

۰۷۱۵۳۸۳۹۵۷۵
۰۹۱۷۶۳۲۵۷۵۵
hojatshahsevani@gmail.com