لودر ال جی در حد نو ۲۰۰۰ ساعت کارکرد با قرارداد کار سالیانه
قیمت ۲۲۵۰۰۰۰۰۰


موضوع نیازمندی‌ها: ماشین آلات.

03146251463
09131231465
balanian.saeed@gmail.com