فروش یا مشارکت بزرگترین معدن سیلیس شرق کشور با بیش میلیاردها تن سیلیس — کنار جاده اصلی سمنان به دامغان — رنگ سفید — انالیز بالای ۹۸ – هم اکنون دارای قرارداد های بزرگ در حال ارسال – با دو نوع سیلیس نرم و سخت. سیلیس رسوبی با اهن بسیار پایین – نیاز به مشارکت جهت کارخانه سیلیس به شرط بازگشت سرمایه در کوتاهترین زمان


موضوع نیازمندی‌ها: سرمایه گذار.

02333447706
09121314092
saeedhomy@yahoo.com